Renowacja / Renovation / Renovierung


Demontaż / Demontage / Demontage

Usuwanie powłok lakierniczych wodą – ciśnienie 3000 bar / Removal of varnish coatings with water – 3000 bar / Entfernung von Lackschichten mit Wasser – 3000 bar

Szkiełkowanie / Glass bead blasting / Glasstrahlen

Czyszczenie lodem/ Ice blasting / Eisreinigung

Chemiczne zdejmowanie powłok z aluminium / Chemical removal non-invasive / Chemisches entfernung von Aluminium Beschichtungen

Malowanie podkładem po szkiełkowaniu / Base painting / Lackgrundierung

Odtwarzanie elementów nadwozia / Body reconstruction / Rekonstruktion von Karosserieteilen

Malowanie proszkowe / Powder painting / Pulverlackierung

Cynkowanie galwaniczne / Galvanizing / Galvanisierung

Piaskowanie / Sandblasting / Sandstrahlen

Zabezpieczenie połączeń / Securing connections / Verbindungs sicherung

Dopasowywanie elementów / Matching of components / Matching einzelteile

Malowanie podkładem lakierniczym / Lacquer painting / Lackierung

Przygotowanie do montażu / Assembly – preparetions/ Installation Vorbereitungen

Dodatkowe komponenty / Additional components / Zusatzteile

Montaż / Assembly / Montage

Diagnostyka / Diagnostics / Autodiagnostik

Efekt końcowy / Final effect / Endresultat

Wyposażenie / Equipment / Gerate

Wiązki elektryczne / Electrical works / Electrics

Transport / Transportation / Transport